NABÓR WNIOSKÓW LUBELSKA FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

08/08/2017

MASZ POMYSŁ? BRAK CI ODPOWIEDNIEJ KWOTY NA START? MOŻE TO WŁAŚNIE TEN PROJEKT POMOŻE ZREALIZOWAĆ CI MARZENIA O WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI.

Dla kogo:

 1. Wszystkie osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne-ale niekoniecznie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli nie prowadziły działalności w ostatnich 12 m-cach), w tym w szczególności osoby 50+, osoby z niepełnosprawnościami, rencistów, emerytów, osoby na urlopie wychowawczym, osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, kobiety;

 2. Szczególnie zapraszamy rolników posiadających do 2ha przeliczeniowych ziemi i planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

 Co otrzymuje zainteresowana osoba i co może sfinansować:

 1. Dotację bezzwrotną na rozpoczęcie działalności gospodarczej - kwota dofinansowania 23 300 zł – można kupić sprzęt, urządzenia, programy, do 60% wartości dotacji samochód jeśli niezbędny do prowadzenia firmy, do 50% towar, do 30% wyremontować lokal;

 

2. Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 1850zł/m-c lub 925 zł/m-c przez okres 12 m-cy – łącznie 11 000 zł – można z tego zapłacić ZUS i inne niezbędne bieżące wydatki związane z firmą, np. paliwo, telefon, internet, poczta, naprawy auta, art. biurowe, itp.

 Osoby prowadzące 1 raz działalność gospodarczą mogą być na preferencyjnym ZUSie, który przez 2 lata wynosi ok.500 zł/m-c, czyli w praktyce przez 1 rok jest to opłacone ze wsparcia i uczestnik nie ponosi z tego tytułu ŻADNYCH kosztów

 3.  Specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo – równowartość 2500 zł - można zrobić dodaktowe uprawnienia, kwalifikacje lub ukończyć inne potrzebne szkolenia

 Firmę trzeba utrzymać min. 12 m-cy. Rozliczenie następuje ze sprzętu zakupionego w ramach dotacji oraz sprawdzamy czy składki ZUS są na bieżąco opłacane.

SZCZEGÓLOWE INFORMACJE POD NUMEREM TELEFONU 690 900 633

ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ: 

http://www.lubelskafabryka.biuroprojektu.eu/

 

 

 

 

 

Przejdź do archiwum