NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „START W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

13/12/2017

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje o naborze wniosków w ramach projektu " Start w Przedsiębiorczość"

Miejski Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie w ramach I naboru, które ukończyły etap szkoleniowo-doradczy ).

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 11.12.2017 do 22.12.2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin  w godzinach 08.00 - 16.00.

Wnioski powinny być składane  wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami (zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stroniehttp://www.lfr.lublin.pl/projekty/start-w-przedsiebiorczosc/ .

 

 

Przejdź do archiwum