O nas

Jeżeli masz talent i pracujesz ciężko, jeżeli masz marzenia i wynikające z nich określone cele, to jest ogromna szansa że się one spełnią i takich jak Ty właśnie szukamy.

Alter Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, typu non-profit, która wszystkie wypracowane zyski przeznacza na cele statutowe i prowadzi działalność służącą tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

W 2015 roku wybudowany został nowoczesny Inkubator Przedsiębiorczości będący miejscem twórczej pracy dla innowacyjnych firm. Naszym celem jest stworzenie w Inkubatorze Przedsiębiorczości odpowiedniego klimatu partnerstwa we wspólnym budowaniu marki razem z lokatorami. W Inkubatorze znajdują się wyłącznie firmy oferujące wysokiej jakości usługi tak aby marka budowała markę. Efekty synergii osiągane są dzięki oferowaniu w jednym miejscu pakietu kompleksowych i komplementarnych usług.

Korzyści dla lokatorów Inkubatora Przedsiębiorczości:

  1. Atrakcyjne warunki czynszowe, dobra lokalizacja, bezpłatny zadaszony parking w kubaturze budynku, 2 sale szkoleniowe (możliwość połączenia w jedną dużą salę konferencyjną), kompleksowo urządzone biura, lokale użytkowe, coworking, wirtualne biura.
  2. Profesjonalne usługi doradcze, szkoleniowe i wdrożeniowe oferowane bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
  3. Spotkania z najlepszymi ekspertami z branży, udział w seminariach, warsztatach, indywidualnych konsultacjach oraz prestiżowych wydarzeniach biznesowych.
  4. Możliwość bezpłatnego przystąpienia do Klastra Usług dla Biznesu zrzeszającego podmioty oferujące profesjonalne usługi dla firm. Cykliczne spotkania członków Klastra w Inkubatorze Przedsiębiorczości są doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz stworzenia wspólnej kompleksowej i komplementarnej oferty usług.


Alter Sp. z o.o. zrealizowal projekt pt. „Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości”. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Alter Sp. z o.o. jako instytucji otoczenia biznesu poprzez budowę Inkubatora Przedsiębiorczości oraz wprowadzenie na rynek nowych usług, a także umocnienie wizerunku firmy.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, II oś priorytetowa „Infrastruktura ekonomiczna", działanie 2.3 schemat A „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy”.
Twój pomysł europejskie pieniądze.