Relacja z warsztatu

28/02/2017

"Atlas dla przedsiębiorcy" Fundusze Unijne 2014-2020 dla przedsiębiorstw - szanse, możliwości, sposoby pozyskiwania 28 lutego 2017

W warsztatach wzięli udział przedsiębiorcy, którzy:
.    Posiadają już wiedzę na temat zasad wsparcia i źródeł finansowania w latach 2014-2020 i szukają szczegółowych informacji w tym zakresie.
.    Mają pomysł na projekt i są zainteresowani przygotowaniem wniosku w odniesieniu do możliwego zakresu FE.

W czasie warsztatu uczestnicy dowiedzieli się m.in. o:
.    innowacyjności oraz możliwościach współpracy nauki i biznesu w kontekście Funduszy Europejskich;
.    możliwościach Funduszy Europejskich w zakresie wybranych celów działalności przedsiębiorstw;
.    planowaniu i realizacji wybranych typów projektów;
.    aktualnych konkursach - wsparcie finansowe na rzecz rozwoju wybranych rodzajów działalności gospodarczej w ramach Funduszy Europejskich.

Po warsztacie przedsiębiorcy mieli możliwość konsultacji swoich pomysłów indywidualnie z trenerami.

Warsztat poprowadziły: Małgorzata Janczarek oraz Małgorzata Józwik.

Przejdź do archiwum