Spotkanie informacyjne o OZE

08/09/2017

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Lub-eko Twój własny prąd 21.09.2017r. które odbędzie się w godzinach 18.00-20.00 w naszym budynku.

Program spotkania zawiera opis firmy i jej działalności, opis najważniejszych cech instalacji fotowoltaicznych, możliwości dofinansowania (dotacje) i sposobu rozliczeń energii na linii inwestor- operator sieci elektroenergetycznej.

TEMAT SPOTKANIA: Fotowoltaika – aspekty finansowe i prawne mikroinstalacji

Dlaczego warto zainwestować w instalację fotowoltaiczną?

Dnia 01.07.2016 weszła w życie nowelizacja ustawy OZE wprowadzająca nowe bardzo korzystne zasady rozliczania energii produkowanej przez naszą mikroinstalację, dzięki czemu za każdą wprowadzoną do sieci 1 kWh energii będącą nadwyżką możemy odebrać z zakładu energetycznego 0,8 kWh w momencie gdy tego potrzebujemy niezależnie od pory dnia i roku, czyli to tak jakbyśmy mieli akumulator energii o sprawności 80 %.


Czas zwrotu poniesionych nakładów obrazuje poniższy przykład:


– Zużycie energii na poziomie 3000 kWh w skali roku
– Cena zakupu 1 kWh energii z zakładu energetycznego 0,6 zł
– Wykorzystanie energii 1:0,8 przy założeniu braku zużycia w chwili produkcji
– Dobrana moc instalacji 3,75 kWp
– Cena za 1 kWp przy tej wielkości instalacji to 4800 zł brutto
– Roczna produkcja energii z 1 kWp mocy zainstalowanej dla Polski – 1000 kWh
– Dotacja z WFOŚ i GW w Lublinie – 25 %
– Koszt inwestycji po dotacji 13 500 zł brutto (8% vat)
Roczne koszty zakupu energii = 3000 x 0,6 = 1 800 zł
Produkcja energii z naszej instalacji i uzyskana oszczędność:
3,75 x 1000 x 0,8 = 3000 kWh, czyli 1 800 zł rocznej oszczędności 
dzięki naszej mikroinstalacji
Zwrot poniesionych kosztów – 13 500 / 1 800 = 7,5 lat

 

Czas zwrotu inwestycji, wedle powyższych wyliczeń, to 7.5 roku. Jednak wyliczenia te dokonano przy założeniu stałej ceny prądu. Jak pokazują raporty Głównego Urzędu Statystycznego, a co można potwierdzić sprawdzając swoje rachunki za energię elektryczną za ostatnie parę lat, wzrost cen wynosi od 2 do 3 % rocznie. Dlatego też rzeczywisty czas zwrotu z inwestycji będzie znacznie krótszy. Prawdziwe jest więc stwierdzenie, że własna elektrownia słoneczna pozwoli nam uniknąć każdej bolesnej podwyżki cen energii.

 

Zgłoszenia telefonicznie pod numerem: 690 900 633 lub na adres: info@alter.info.pl.

 

 

Przejdź do archiwum