Szkolenie Najnowsze zmiany w prawie pracy

30/10/2017

Już 15 listopada 2017 r. odbędzie się szkolenie dotyczące najnowszych zmian w prawie pracy.

Rok 2017 obfitował w szereg zmian legislacyjnych, które mają zasadniczy wpływ na organizację pracy.
Trwają prace nad kolejnymi zmianami przepisów. Prawo pracy coraz bardziej ingeruje w umowy cywilnoprawne.
 
Szkolenie ma posłużyć praktycznemu omówieniu i uporządkowaniu informacji na temat: 
 
- nawiązania stosunku pracy
- problematyki równego traktowania w trakcie trwania stosunku pracy
- rozwiązania umowy o pracę
- obowiązków pracodawcy
 
Prowadzący:
 
Apl. Adw. Anna Słoboda – członek Izby Adwokackiej w Lublinie, wieloletni współpracownik Kancelarii Adwokackiej Adama Kwiatkowskiego
w Lublinie. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie pracy oraz prawie ochrony konsumentów, hobbystycznie interesuje się prawem
oświatowym oraz prawem ochrony zwierząt. Oprócz pracy w kancelarii, zajmuje się również wspieraniem lokalnych inicjatyw 
społecznych, w szczególności podmiotów specjalizujących się w działalności na rzecz ochrony praw zwierząt.
 
Apl. Adw. Wojciech Dudek – członek Izby Adwokackiej w Lublinie, członek zespołu Kancelarii Adwokackiej Adama Kwiatkowskiego
w Lublinie. Obok pracy w kancelariach prawnych doświadczenie nabywał w takich instytucjach jak Najwyższa Izba Kontroli czy Komisja
Nadzoru Finansowego. Koordynator ogólnopolskiego konkursu prawniczego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ,,Sprzeciw!’’. 
Jego zainteresowania i praktyka zawodowa skupia się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętym prawem cywilnym i prawem
handlowym ze szczególnym naciskiem na obsługę prawną przedsiębiorców.
 
Czas: - 15.11.2017r.  godz. 9.00-15.00
Miejsce: IP ALTER, SALA AB I piętro
 
 
Opłata za udział w szkoleniu dla członków PL „Lewiatan” wynosi 160 zł brutto/osobę.
 
Opłata za udział w szkoleniu dla osób spoza PL „Lewiatan” wynosi 290 zł brutto/osobę.
 
Program szkolenia oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie: 

http://prywatni.lublin.pl/?p=7317

 

Serdecznie zapraszamy w imieniu PL "Lewiatan".

 

 

Przejdź do archiwum