„Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim”

14/12/2017

Od 3 stycznia 2018 rusza nabór w ramach projektu „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim”

 
Projekt: „Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian Działanie 10.1 Usługi rozwojowe dla MŚP.
 
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności co najmniej 1334 przedsiębiorstw sektora MŚP w podregionie lubelskim poprzez objęcie co najmniej 3130 ich pracowników usługami rozwojowymi oraz przystosowanie pracodawców i ich pracowników do koniecznych zmian zachodzących w gospodarce do 30.06.2019 r.
 
Sczegółowe informacje dotyczace naboru można znależć na stronie Operatora środków Lubelskiego anrku Naukowo-Technologicznego: 

http://lpnt.pl/dzialania/ArticleMzQ0ZGQyYj

Przejdź do archiwum