WARSZTATY LUBELSKIEJ FABRYKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

02/10/2017

Od 25.09 rozpoczęły się zajęcia warsztatowe dla uczestników projektu Lubelska Fabryka Przedsiębiorczości.

Trwają zajęcia w formie warsztatowej w ramach projektu Lubelska Fabryka Przedsiębiorczości. Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe osób w wieku 30 lat i więcej, z terenu województwa lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), należących do jednej z poniższych grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:


- osoby w wieku powyżej 50 roku życia, kobiety,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby odchodzące z rolnictwa,


Poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych,co najmniej 90% uczestników uzyska bezzwrotne wsparcie finansowe oraz szkoleniowo-doradcze na utworzenie i rozwój własnej firmy, w okresie od 1.03.2017 do 31.01.2019 r.

 

Warsztaty odbywają się w trzech modułach:

- KREOWANIE PROFESJONALNEGO WIZERUNKU W RELACJACH BIZNESOWYCH
- PODSTAWY PRAWNO -KSIĘGOWE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
- PLANOWANIE I MARKETING DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Na zajęciach panuje atmosfera pełna wzajemnej współpracy oraz pomocy ze strony trenerów prowadzących zajęcia.

 

Poniżej fotorelacja.

 

Przejdź do archiwum