Projekt „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

21/03/2017

LCC sp. z o. o. prowadzi REKRUTACJĘ do projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

LCC sp. z o. o. prowadzi REKRUTACJĘ do projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

Dla uczestników szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy oraz co najważniejsze BEZZWROTNE DOFINANSOWANIE w wysokości 32 300,00 zł.

Projekt skierowany jest do osób fizycznych z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez pracy, które zaliczają się do jednej z poniższych grup:

a) Osoby w wieku powyżej 50 r. życia,
b) Kobiety – minimum 60% uczestników projektu
c) Osoby z niepełnosprawnościami
d) Osoby długotrwale bezrobotne
e) Osoby o niskich kwalifikacjach
Do projektu zapraszamy również osoby odchodzące z rolnictwa!!!

Wszelkie informacje i dokumenty dostępne po linkiem:

http://lcc.lublin.pl/szkolenia-dofinansowane-i-doradztwo-biznesowe-lublin/lcrp/

 

Przejdź do archiwum