Szkolenie w Alter

21/03/2017

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

SYSTEM HACCP. WYMAGANIA GHP, GMP DLA PRODUCENTÓW I DYSTRYBUTORÓW ŻYWNOŚCI

PROGRAM SZKOLENIA

1.geneza systemu HACCP, powody jego wdrażania i korzyści z funkcjonowania
2. podstawowe akty prawne regulujące GHP, GMP i HACCP w Polsce (ustawy i rozporządzenia)
3.omówienie zasad GHP i GMP (tzw. Minimum sanitarne)  jako warunków wstępnych do wdrożenia systemu HACCP
4. terminologia związana z systemem HACCP
5. HACCP krok po kroku - Harmonogram wdrażania systemu HACCP (opis produktu, analiza zagrożeń, identyfikacja krytycznych punktów kontroli CCP, ustalenie limitów dla krytycznych punktów kontroli, działania korygujące w systemie HACCP, dokumentacja systemu HACCP)
6.norma ISO 22000 czy Codex Alimentarius - podstawowe różnice i podobieństwa w wymaganiach dla systemu HACCP
7.certyfikacja systemu HACCP - korzyści i koszty
8. nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym żywności; system kontroli w Polsce
9.najczęściej napotykane trudności w procesie budowy i wdrażania systemu
HACCP / ISO 22000

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

 

http://www.orylion.pl/szkolenie,system-haccp-wymagania-ghp-gmp-dla-producentow-i-dystrybutorow-zywnosci,3972.html

 

 

 

Przejdź do archiwum