Unieważnienie postępowania - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ALTER/2016

16/06/2016

Zamawiający Alter Sp. z o.o. z siedzibą w  Lublinie, Al. Warszawska 102 unieważnia postępowanie w trybie zapytania ofertowego - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ALTER/2016 z dnia 03.06.2016 r. na obsługę księgową dla nie więcej niż 9 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT.

Unieważnienie zapytania następuje zgodnie z punktem 6.5  ”Pozostałe informacje” zapytania ofertowego.

Wszyscy Oferenci, którzy złożyli osobiście lub przesłali swoje oferty mogą je odebrać w terminie do 10 dni roboczych, tj. do 30.06.2016 r.. Po tym terminie złożone oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Przejdź do archiwum