Zapraszamy na szkolenie w ALTER

25/10/2016

CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW 2016

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Źródła prawa w zakresie czasu pracy kierowców
2. Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców

•    Obowiązek rejestrowania aktywności kierowców
•    Obowiązki wynikające z rozporządzenia WE 561/2006 oraz umowy AETR
- czas prowadzenia pojazdu,
- czas odpoczynków,
- przerwy w jeździe,
- wyjaśnienie podstawowych pojęć
•    Wyłączenia
•    Kontrola organów PIP – konsekwencje naruszeń

3. Czas pracy kierowców – ustawa o czasie pracy kierowców

•    Ewidencjonowanie czasu pracy kierowców - co rozumieć przez ewidencję czasu pracy
•    Co wliczymy do czasu pracy kierowców
•    Co to jest dyżur, pozostawanie w dyspozycji i gotowość do pracy
•    Odpoczynki
•    Systemy czasu pracy – jakie możemy wprowadzić w stosunku do kierowców i który wybrać – czy możemy zastosować „nowe rozwiązania prawne” z Kodeksu pracy?
•    Praca w godzinach nadliczbowych kierowców
•    „doba”, „tydzień” – znane pojęcia z Kodeksu pracy, czy takie same w rozumieniu ustawy o czasie pracy kierowców
•    Środki prawne, jakie może zastosować inspektor pracy w przypadku stwierdzenia naruszeń z zakresu czasu pracy kierowców
•    Stanowiska PIP

4. Wynagrodzenie kierowców
•    Wynagrodzenie zasadnicze
•    Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej
•    Wynagrodzenie za czas dyżuru, pozostawanie w gotowości
•    Podróż służbowa
-  czy kierowcom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowej ? 
- zmiany w zakresie podróży służbowych, obowiązujące od 01.03.2013r.
- kontrowersje wokół ryczałtów za noclegi

5. Dokumentacja związana z zatrudnieniem kierowców

6. Panel dyskusyjny

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY NA :

http://www.orylion.pl/szkolenie,czas-i-ewidencja-pracy-kierowcow-2016,3769.html

Przejdź do archiwum