Zapraszamy na szkolenie w ALTER

24/11/2016

JAK ROZPATRYWAĆ SKARGI I WNIOSKI W OGÓLNYM POSTĘPOWANIU ADMINISTRACYJNYM

Program szkolenia:

1.    Prawo petycji w Konstytucji RP.
2.    Zasady ogólne w postępowaniu w przedmiocie skarg i wniosków.
3.    Przedmiot skargi i wniosku
4.    Forma skarg i wniosków.
5.    Skargi
•    Organy właściwe do rozpatrzenia
•    Czynności organu niewłaściwego
•    Termin załatwienia skarg
6.    Zawiadomienie o załatwieniu skargi.
7.    Wnioski
•    Wniosek jako ulepszenie administracji
•    Organ właściwy do ich rozpoznania
•    Termin rozpatrzenia i załatwienia wniosku.
8.    Skargi w świetle zmian przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.
9.    Problematyka skargi ponownie wniesionej (ukrócenie skarg pieniackich).
10.  Sposób postępowania z klientem trudnym (empatia, opanowanie i ustalenie właściwego rozwiązania).
11.  Analiza projektu zmian ogólnego prawa administracyjnego w odniesieniu do problematyki rozpatrywania skarg i wniosków.
12.  Rozwiązywanie kazusów i analiza orzecznictwa NSA i WSA.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY NA :

http://www.orylion.pl/szkolenie,jak-rozpatrywac-skargi-i-wnioski-w-ogolnym-postepowaniu-administracyjnym,3717.html

 

Przejdź do archiwum