ZAPYTANIE OFERTOWE

28/10/2016

Organizacja konferencji promocyjnej w ramach projektu „Platformy Startowe: Connect” wraz z zapewnieniem usług cateringowych oraz dostawą materiałów konferencyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ALTER/2016 z dnia 28.10.2016 r. pliki do pobrania:

1.       Zapytanie ofertowe nr 1/ALTER/2016

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych zamówień

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o braku powiązań

Załącznik nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia

2.       Dodatkowo edytowalne wersje załączników  nr 1 oraz 3 (doc.) do pobrania dla Wykonawców.

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza ofertowego

Załącznik nr 3 – Wzór wykazu wykonanych zamówień

3.       Wybór wykonawcy:

Informacja o wyniku postępowania.

 

Przejdź do archiwum